Wikihírek:Jogi nyilatkozat

A WIKIHÍREK NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ INFORMÁCIÓK VALÓDISÁGÁÉRT!

A Wikihírek egy nyílt tartalmú internetes hírforrás, vagyis személyek és csoportok szerveződése annak érdekében, hogy közös hírgyűjteményt hozzanak létre és azt folyamatosan fejlesszék. Felépítése lehetővé teszi bármely, internet kapcsolattal és World Wide Web eléréssel rendelkező egyénnek, hogy az itt található tartalmakat tetszőlegesen módosítsa. Ezért mindenképpen vedd figyelembe, hogy semmiféle itt olvasható tartalom nem ment át olyan szaklektoráláson vagy ellenőrzésen, melyet az adott területek szakértői végeztek volna azért, hogy biztosítsák, hogy az adott cikkekbe szakmailag teljes, pontos vagy megbízható információk kerüljenek, a Wikihírekben olvasható bármely témában.

Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a Wikihírek nem értékes, hasznos és pontos információkat tartalmaz, a Wikihírek azonban semmilyen módon nem tudja garantálni az itt található információk helyességét. Lehetséges, hogy az információt percekkel ezelőtt módosította valaki, akinek a tudása, szándéka vagy véleménye nem esik egybe az adott területen elvárhatóval.

A szerzők, résztvevők, szponzorok, adminisztrátorok, rendszergazdák vagy a Wikihírekkel bármilyen egyéb kapcsolatban levők egyike sem vonható semmilyen módon felelősségre bármilyen pontatlan vagy sértő tartalomért, vagy ezen tartalom olvasása, felhasználása vagy hivatkozása (linkelése) kapcsán keletkezett károkért, valamint a fesoroltak nem vállalnak semmiféle garanciát vagy kártérítési felelősséget ezen tartalmakért.

Tegyük világossá: a Wikihírekben elérhető információt ingyen, szabadon és jóakaratúan bocsájtottuk rendelkezésedre, és semmiféle megegyezés vagy szerződés nem jön létre az információ felhasználója (te) és ennek a site-nak a tulajdonosai vagy felhasználói, rendszergazdái, vagy azzal és társ-projektjeivel bármilyen kapcsolatban lévők között. A Wikihírekben elérhető tartalmat egy korlátozott licenc alapján használhatod fel; ennek során azonban nem keletkezik semmiféle szerződéses vagy szerződésen kívüli felelősségvállalás a Wikihírek vagy annak ügynökei, tagjai, szervezői vagy felhasználói részéről.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy a Wikihírek tartalmazhat olyan információkat, melyek megsérthetik azon ország törvényeit, ahonnan ezen oldalakat nézed. A Wikihírek nem támogat semmilyen törvénysértő tartalmat, azonban mivel a tartalom az Amerikai Egyesült Államokban, Florida államban található, a Wikipédia az Egyesült Államok alkotmányának Első cikkelye és az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata alapján üzemel. Az országod törvényei nem feltétlenül biztosíthatnak ugyanolyan védelmet a szabad vélemény-nyilvánításnak, mint az Egyesült Államok alkotmánya vagy az ENSZ nyilatkozata, és emiatt a Wikihírek nem felelős az országod esetlegesen nem egyező törvényeinek potenciális megsértéséért azzal, hogy a benne található információt bármilyen módon felhasználják vagy arra hivatkoznak.

A Wikihírek nem folyamatosan ellenőrzött kiadvány. Bármely résztvevő képes a hibák kijavítására vagy a téves információk eltávolítására, de senki nem köteles ezt megtenni, ezért semmilyen, a Wikihírekben található információval kapcsolatban nem vállalunk garanciát, és nem vállaljuk, hogy az információ bármilyen hasznos célra felhasználható volna.

A Wikihírek nem vonható felelősségre semmilyen bekövetkezett kárért, mivel az egy önkéntes tagságú közösség, amelynek célja szabadon elérhető információs forrás létrehozása. Ezen információt önként használod fel és nincs semmiféle megegyezés vagy kapcsolat közötted és a Wikihírek között az információk felhasználását vagy módosítását illetően a Commons Nevezd meg! 3.0 licenc feltételein túl; a Wikihírekkel kapcsolatban senki nem felelős azért, hogy bárki bármilyen módon megváltoztatja, szerkeszti, módosítja vagy eltávolítja azon tartalmat, melyet a projekten vagy projekteken keresztül te publikáltál.

Köszönjük, hogy végigolvastad ezt a lapot, és kívánjuk, hogy jó és hasznos tartalmakat találj a Wikihírekben!