Lásd még: Wikihírek:Hogyan jelentkezz be és Wikihírek:Azonosító változtatása

Amikor regisztrálsz, hogy bejelentkezhess, felhasználónevet, azonosítót kell választanod. Ez az oldal néhány tanáccsal szolgál ehhez.

Mire való az azonosító?

A felhasználóneved minden, belépésed után véghezvitt szerkesztésedhez csatolódik. Ez részben felelősségi okok miatt szükséges. Szerzői jogi szempontból is hasznos: ha valaki oly módon akarja felhasználni egy szerkesztő közreműködéseit, amely nem megengedett a Wikipédia szerzői jogi elvei alapján, megkérdezheti őt a vitalapján. A GFDL is támogatja a szerzők érdemeinek méltányos elismerését, erre szintén megfelel az azonosító.

Az azonosító megváltoztatható, lásd Wikihírek:Azonosító változtatása.

Több azonosító használata nem javasolt, hacsak nincs rá megfelelően nyomós indok. Lásd: Wikihírek:Zoknibáb.

Az azonosító kiválasztása

A legjobb azonosító tipikusan vagy a szerkesztő valós neve, vagy gyakran használt internetes álneve. Mindenkit kérünk, hogy olyan felhasználónevet válasszon, amely segít az enciklopédia készítésében. Ez olyan nevet jelent, amelyet viselve kényelmesen lehet szerkeszteni, és a többi szerkesztőt sem a felhasználóval való együttműködésben, sem puszta látványával vagy tartalmával nem zavarja.

A Wikihírek javasolja:

 1. politikusok, egyházi személyiségek és katonák neveinek, aktuális eseményekre utaló terminusok;
 2. potenciálisan sértő, egy közszereplő cselekedeteit, hiedelmeit támogató vagy ellenző felhasználónevek elkerülését.

Egy szerkesztő megítélésének hozzájárulása minőségén kell alapulni, nem pedig egy potenciálisan ellentmondásos azonosítóval kapcsolatos érzelmi reakción. Mindenki érdeke az ilyen nevek elkerülése. Kérünk mindenkit, legyen óvatos! Ne feledjük, hogy egy közösség részeként dolgozunk. Tartsuk tiszteletben más elképzeléseit, hiedelmeit, hogy ők is hasonlóan tegyenek.

Valós nevek versus álnevek

Kezdetben nagyon sok wikialapú projekt támogatta, hogy a felhasználók a valódi nevüket használják azonosítóként (pl. MeatBall:UseRealNames), abban a hiszemben, hogy ennek eredményeként nagyobb felelősségtudattal, konstruktív közreműködésekkel járulnak hozzá a fejlődéshez. A legtöbb wikihír-szerkesztő álnéven dolgozik, bár sokuk feltünteti valódi nevét a felhasználói lapján. Előfordult, hogy egyes wikipédistákat a Wikihíreken kívül zaklattak közreműködéseik vagy vandálelhárító tevékenységük miatt.

Kerüljük az élő és nemrég elhunyt hírességek nevének felvételét! Sok szerkesztő igen bomlasztónak találja őket, és kérheti a megváltoztatásukat.

Nagybetű - kisbetű

A Wikipédia azonosítói megkülönböztetik a nagy- és kisbetűket, a szoftver azonban, egységességi okokból, minden felhasználónév regisztrálásánál nagy kezdőbetűt alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy ha az alábbi felhasználónevet kérjük regisztrációkor: „saját név”, akkor a felhasználói lap az alábbi módon jön létre: „Saját név”.

Amennyiben az azonosító egynél több nevet tartalmaz, és belső konzisztenciára törekszünk, kérünk, hogy regisztrációkor minden nevet kezdj nagybetűvel. Ez egybevág a kapitálisok használatának általános szabályaival: végeredményben az azonosítók is tulajdonnevek. Példák: „Saját Név”, „Saját Középső Név”, és „Saját K. Név”.

Nem megfelelő azonosítók

A nem megfelelő azonosítók lehetnek világos, de rejtett nevek is. A Wikihírek nem tűr meg bizonyos azonosítókat, többek között az alábbiakat:

 1. Félrevezető, összezavaró azonosítók, például
  1. Más közreműködők nevével összekeverhető nevek. (Ha az általunk kiválasztott azonosító már foglalt, javasolt a valódi név vagy egy másik álnév használata. Abban a valószínűtlen esetben, ha valaki a valós nevünkön szerkeszti a Wikihíreket, valamilyen megkülönböztető jegyet - pl. középső nevet - illesszünk be azonosítónkba a saját és a már létező közreműködő közti megkülönböztetés érdekében.)
  2. Olyan azonosítók, amelyek a Wikihírekszoftver vagy közösség szakkifejezéseit tartalmazzák, vagy a Wikipédia egy hivatalos pozíciójára utalnak (pl. friss változtatások, adminisztrátor vagy egy már blokkolt felhasználó neve.)
  3. Vigyázzunk, mivel a nagy i betű, kis L betű és az 1 (egyes szám) bizonyos betűtípusokban tökéletesen azonos képet mutat (I/l/1), csakúgy, mint a bármely állású O betű és a 0 (nulla szám) (O/o/0). A megfelelések kreatív felhasználása ellenjavallt bizonyos korábban elkövetett vandál visszélések miatt.
  4. Azok a felhasználók, akik névválasztása a jelenleg is aktív szerkesztők megszemélyesítésére tett kísérletnek tekinthető, vagy megpróbálnak azok nevében fellépni, blokkolásra kerülnek.
  5. Ne válasszunk olyan felhasználónevet, amely véletlenszerű karaktersort tartalmaz - pl. „asd89w43jsw94” -, mert az adminisztrátorok könnyen összetéveszthetik egy vandálbottal és blokkolhatják.
 2. A Wikihírek tiltja a potenciálisan provokatív azonosítók használatát, ezek ugyanis szükségtelenül elriasztják a többi közreműködőt, illetve megzavarják vagy elterelik őket az enciklopédiakészítés hasznos feladatától. Ide tartozik többek között:
  1. Az olyan nevek, amik faji/etnikai/nemzeti/vallási/ideológiai/kisebbségi szempontból gyűlöletkeltőek
  2. Az olyan nevek, amelyek faji/etnikai/nemzeti/vallási/ideológiai/kisebbségi szempontból sértőek
  3. Az olyan nevek, amelyek faji/etnikai/nemzeti/vallási/ideológiai/kisebbségi gyűlölet jelképeire utalnak, ide értve az ezzekkel kapcsolatban álló történelmi személyiségeket is
  4. Szexualitásra és nemi szervekre utaló nevek
  5. Megtörtént erőszakos eseményekre utaló nevek
  6. Ürülékkel kapcsolatos és pornográf nevek
  7. Obszcén, vulgáris vagy másként sértő nyelvezetű nevek
 3. Zaklató vagy lejárató nevek használata tilos! A zaklatás és a lejáratás minden esetben megengedhetetlen a Wikihírekben. Továbbá az azonosító nem lehet fegyver, amivel megtámadhatjuk azokat a felhasználókat, akikkel nem értünk egyet. A felhasználónevet nem szabad arra használni, hogy felhasználókat, azonosítókat, cikkeket vagy cselekedeteket inzultáljon vagy gúnyoljon. Az azonosító nem használható más emberek, csoportok vagy cégek lejáratására, függetlenül attól, hogy azok szerkesztik-e a Wikihíreket.

Akár fair, akár nem, az elfogadható és elfogadhatatlan azonosítók közötti határvonalat nem megalkotóik, hanem azok húzzák meg, akik nem megfelelőnek találják a felhasználónevet. Mindazáltal a fenti pontok közül a 2. pontban tárgyalt csak potenciálisan provokatív azonosítókkal kapcsolatban az a türelmi gyakorlat alakult ki, hogy csak abban az esetben foglalkozunk az azonosítóval, ha már van szerkesztése az illető szerkesztőnek, mert addig nem érdemes, ha nincs szerkesztése, se potenciálisan se gyakorlatilag nem képes provokálni.

Ésszerűségi indokok

Az azonosítók elsődleges célja, hogy azonosítsa és megkülönböztesse a közreműködőket, ami megkönnyíti a kommunikációt és a nyilvántartást. Az azonosító nem lehet sértés vagy kinyilatkoztatás eszköze. Senkinek sincs kizárólagos előjoga egy bizonyos azonosítóhoz. Bár a színes, érdekes vagy kifejező nevek fokozzák a Wikipédia gyönyörét, nem szükségesek. Ide tartozhatnak legitim nevek vagy hosszú ideje használt internetes álnevek, amelyek félremagyarázhatók lehetnek.

Sablonok és feketemágia használata az aláírásban tiltott, mivel a fejlesztők szerint feleslegesen terhelik a szervereket. A sablonnal készített aláírások plusz terhelést jelentenek az oldal renderelésénél; valamint ha megváltozik az aláírás kódja, az összes vitalapot, amelyen szerepel újra kell cache-elnie a szervereknek.

Aláírások

A Beállítások menüpontban választhatunk bármilyen, azonosítónktól teljesen független, de a felhasználói laphoz kötődő, aláírásunkban használandó nevet. Alapvetően a fentebb vázolt szabályok alkalmazandók az aláírások esetében is. Az aláírás ne legyen félrevezető!

Az aláíráshoz kapcsolódó egyéb információkhoz érdemes elolvasni a hivatalos irányelveket a Wikihírek:Írd alá a hozzászólásaidat című oldalon.

A nem megfelelő felhasználói nevek megváltoztatása

Amennyiben elég sokan panaszkodnak egy felhasználói név ellen (a vitalapokon, a levelező listákon vagy a Meta-Wikipédián, a Bürokraták meg fogják azt változtatni. A panaszok és a névváltoztatások száma természetesen nem lehet korlátlan, de a nagyszámú embert sértő nevek megváltoztatásra kerülnek. Megtörténtéről az érintettet értesítik, de fellebbezésnek helye nincs.

Az együttműködésre hajlandó szerkesztők számára elegendő egy figyelmeztetés a szabályzatról a vitalapjukon. Javasolt az önálló névváltoztatás (Azonosító változtatása): a külföldiek és/vagy más korosztályhoz tartozók hibázhatnak a névválasztáskor, és az azonnali blokkolás vagy az RfC-n való listázás elrémítheti a jóhiszemű új felhasználókat.

Aktív szerkesztőnél a vita felett álló esetekben, a döntés egy-két napon belül megszülethet. A vitatottabb esetekben, amikor a szerkesztő kevésbé aktív, egy hét megfelelőbbnek tűnik. Az igen ellentmondásos esetekben, vagy a Wikipédiát már elhagyott szerkesztők esetében a vita akár egy hónapig is elhúzódhat.

A megfelelő hosszúságú vitaidő letelte után egy sysop ítélkezhet a kérdéses névről. Csak akkor szabad cselekednie, ha úgy ítéli meg, hogy nagyjában-egészében konszenzusra sikerült jutni abban, hogy az adott név nem megfelelő. Ekkor a nem megfelelő azonosító blokkolásra kerül, lásd a blokkolási irányelveket.

Mindazonáltal az azonosítókat változtató mechanizmus jelenleg nem működik, így az adminisztrátorok saját belátásuk szerint, szabadon blokkolhatják a nem megfelelőnek tűnő azonosítót.

Ahol a nem megfelelő vagy ennek a határán mozgó azonosítóhoz vandalizmus kapcsolódik, a felhasználónevet azonnal örökös blokkal sújthatják, ld. ismét blokkolási irányelveket.

A legitim szerkesztők lejáratására használt azonosítókat azonnali blokk sújtja. Ezen felhasználók IP-címét automatikus blokk alatt kell tartani.

Felhasználói tér törlése

A Wikimedia-alapú wikikről a regisztrációkat nem lehet kitörölni. Azok az azonosítók, amelyekhez közreműködések társulnak, nem törölhetők, mivel azt egy másik felhasználó újra létrehozhatná, majd magának követelhetné a hozzá tartozó szerkesztéseket. A szerkesztések teljes eltávolítása sem lehetséges, csak átalakításuk, a GNU Szabad Dokumentációs Licenc megsértése nélkül.

Ha egy felhasználói azonosító létrehozása után - főleg, ha valódi nevünket adtuk meg - mégis amellett döntenénk, hogy névtelenségbe szeretnénk vonulni, kérhetjük azonosítónk megváltoztatását. Ez a Azonosító változtatása oldalon lehetséges, vagy kapcsolatba kell lépni egy névváltoztatásra feljogosított bürokratával. Ha ez megtörténik, minden eddigi közreműködés az új azonosítóhoz rendelve jelenik meg.

Kérhetjük a felhasználói lapunk és a vitalapunk törlését, lásd Felhasználói lap.

A vitalapokon addig elhelyezett aláírások nem fognak alkalmazkodni a névváltoztatáshoz, így kézileg kell átalakítani őket az érintett lapokon. Ha nagyon szeretnénk megszabadulni régi azonosítónktól, kitörölhetjük a régi aláírásokat, vagy kérhetjük más felhasználók segítségét (angolul en:Wikipedia:Help wanted). A régi aláírások fellelésének legegyszerűbb módja a Mi hivatkozik erre eszközre kattintani a felhasználói lapon. Jelenleg nem lehetséges a laptörténetekből eltávolítani a régi aláírásokat.


Lásd még